Sunday, February 05, 2006

狗年運程

狗年又到,今年唔知係犯太歲定係沖太歲,運程奇差又反覆,好多唔好既野都應驗左。年初五在做勞作時,不小心被界刀擋開隻食指,傷口好深,好似整煎釀三寶咁,可以釀d魚肉入手指到,想貼塊膠布都唔得,止唔到血,最後都要去急症室,流左好多血,真係紅運當頭。希望一刀擋三刧,今年唔好咁衰啦。

1 Comments:

Blogger 今天我好嗎 said...

i also get bad luck two days ago. see my blog to find out what happen.

12:11 AM

 

Post a Comment

<< Home